Teams

 

AHM Yodhaz Cricket Club


Captain :          Chandu Bhogle

Vice-Captain : Piyush Purohit

President :      Rupak Kalra

Corona Lions Cricket Club


Captain :          Simran Sodhi

Vice-Captain : Vishal Verma

President :      Aman Batta

Deccan Cricket Club


Captain :          Muneer Uddin

Vice-Captain : Aslam Ali

President :      Qader Khan

Falcons


Captain :          Fahad Ahmed

Vice-Captain : Mushi Khan

President :      

Gymkhana Cricket Club


Captain :          Nezam Khan

Vice-Captain : Hammad Butt

President :      Ghalib Warraich

Inland Empire


Captain :          Bhargav Kachhadia

Vice-Captain :

President :      Bhargav Kachhadia

Karachi Hawks Cricket Club


Captain :          Muhammad Sadiq

Vice-Captain : Fahad Ahmed

President :      Jawad Ahmed

Kings Cricket Club


Captain :          Akshay Tonape

Vice-Captain : Kulvir Virk

President :      

LA Mighty Cricket Club


Captain :          Shahid Jalil

Vice-Captain : Saif ur Rehman

President :      Shahid Jalil

Royal Tigers


Captain :          Abhishek Vyas

Vice-Captain : Sawan Patel

President :      Sagar Viz

Silverbacks Cricket Club


Captain :          Jai Ganesh

Vice-Captain : Shalva

President :      Jai Ganesh

Stallion Cricket Club


Captain :          Ali Khan

Vice-Captain : Muhammad Khawaja

President :      Javed Rehmatullah